เกร็ดความรู้เรื่องมูลค้างคาว

ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาว ของแท้


ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาว ของแท้ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกปีละสองครั้ง มีหลายสายพันธุ์ บางชนิดกินผลไม้ กินแมลง กินเลือด แต่ที่อาศัยอยู่ที่เขาหน่อเขาแก้ว ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ได้รับสัมปทานนั้น เป็นชนิดกินแมลง หรือเรียกว่าค้างคาวหนู ลำตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือคน กินแมลงเป็นอาหาร ชอบที่มืดอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วงเวลาที่ค้างคาวบินออกไปหากินจะเป็นเวลาช่วง 18.00 น.และจะกลับเข้าถ้ำประมาณ 03.00 น. ซึ่งเวลาอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล จากการตรวจพิสูจน์ทางธรณีวิทยาพบว่าค้างคาวหนูอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณนี้มาไม่น้อยกว่า 50,000 ปีแล้ว ซึ่งมูลของค้างคาวกินแมลงนี้มีธาตุอาหารสูงมากเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ย


ปุ๋ยค้างคาวแท้ ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาวปุ๋ยจากมูลลัตว์ที่ชาวสวนต้องการมากที่สุดคือปุ๋ยจากมูลค้างคาวเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยจากมูลสัตว์ชนิดอื่น แต่หาได้ยากกว่าปุ๋ยจากมูลโค-กระบือหรือมูลไก่ ปุ๋ยจากมูลค้างคาวมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมากถึง 13 ชนิดจากทั้งหมด 16 ชนิดที่พืชต้องการ ให้ปริมาณไนโตรเจนมากถึง14 %ซึ่งมาจากเยี่ยวของค้างคาวและให้ธาตุฟอสฟอรัสสูงเนื่องมาจากการที่ค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารซึ่งหนึ่งชีวิตของแมลงให้ธาตุอาหารครบถ้วน


ปุ๋ยค้างคาว เขาหน่อ-เขาแก้วดังนั้นมูลค้างคาวจึงเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทางบริษัทฯนำมาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลกำไรได้อย่างแท้จริง