ผลิตภัณฑ์สารอาหารพืช

ผลิตภัณฑ์สารอาหารพืช ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว
สารอาหารพืช
สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในรูปของ อะมิโนแอซิด ที่พืชสามารถดูดซับไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งพืชสวน พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ