ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยมูลค้างคาว

ปุ๋ยสามดี ปุ๋ยส้มทอง ปุ๋ยเขาเพชร ปุ๋ยค้างคาวทอง ปุ๋นรวงทอง


คุณรู้หรือไม่ว่า “มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่เกษตรกรต้องการเป็นอย่างมาก”

มูลค้างคาวเป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็เพราะคุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมายมหาศาล ในขณะเดียวกันก็เป็นของที่หาได้ยากเพราะค้างคาวไม่ใช่สัตว์ที่เลี้ยงกันได้โดยทั่วไป โดยบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถป้อนวัตถุดิบมูลค้างคาวเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพไปยังรุ่นสู่รุ่นเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเชิงผสม จากมูลค้างคาว ชนิดเม็ดปั้นเป็นเนื้อเดียวกัน มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้านทานโรครากเน่า โคนเน่า มีอินทรียวัตถุ ช่วยปรับสภาพดิน ให้ร่วนซุย พืชจึงเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีระบบราก ลำต้น ใบ ดอก ผล สมบูรณ์ ลดต้นทุน ให้ผลผลิตสูง สามารถใช้ได้ดีกับทุกพืช ทั้งพืชไร่ พืชสวน พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับ
พืชไร่ ได้แก่ นาข้าว,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง,อ้อย,พริก,หอม,กระเทียม,แตง,ถั่ว เป็นต้น
พืชสวน ได้แก่ ยางพารา,ปาล์ม,ส้ม,มะนาว,มะม่วง,ทุเรียน,ลำใย,เงาะ,มังคุด,ลองกอง,ลิ้นจี่,,ขนุน,สละ,สับปะรด เป็นต้น
พืชผักทุกชนิด ได้แก่ กะหล่ำดอก,กะหล่ำปลี,ผักกาดขาวและยาสูบ เป็นต้นรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด


ข้อดีของปุ๋ยมูลค้างคาว
1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น
2. ปุ๋ยมูลค้างคาวนอกจากจะให้ธาตุอาหารที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยทำให้ดินร่วนดินซุย
3. ในมูลค้างคาวอุดมไปด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริม เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม คลอลีน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไป
4. ในมูลค้างคาวมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสมากเป็นพิเศษจึงเหมาะสมกับการนำมาใช้ทั้งใน พืชผัก พืชสวน พืชไร่และไม้ดอก ไม้ประดับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชาติ และเพิ่มผลผลิตได้อย่างดี


ส่วนประกอบสำคัญในการผลิตปุ๋ย

วัตถุดิบมูลค้างคาว ขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว1.วัตถุดิบมูลค้างคาว
มูลค้างคาวจำนวนมหาศาลที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวนั้น สามารถนำมาผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมูลค้างคาวเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีประโยชน์ต่อพืชมากมาย อุดมไปด้วยธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการและพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์

สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว2.สารอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นอย่างมาก ซึ่งทางบริษัทฯได้นำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยด้วยเช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเท่าทวีคูณ เพราะสารอาหารดังกล่าวมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม รวมทั้งฮิวมัส ฮิวมิค อะมิโน สารอาหารชนิดนี้เป็นเคมีธรรมชาติ ที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไม่ได้ตีความว่าเป็นเคมี แต่ด้วยคุณค่านั้น เหนือกว่าเคมีนำเข้าโดยทั่วไป การปลดปล่อยต่างกัน ให้คุณค่าที่สูงกว่า พืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า

จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอล ขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว3.จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษนำเข้าจากประเทศอิสราเอล
เป็นอีกส่วนผสมหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยของทางบริษัทฯ จุลินทรีย์สายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ สามารถทำลายเชื้อโรคซึ่งเป็นสาเหตุของรากเน่า โคนเน่า ในพืชทุกชนิด ช่วยพัฒนาระบบราก ปรับสภาพดินที่เสียให้ร่วนซุย ปรับค่า PH ของดินให้เหมาะสม


ชนิดพืช
ระยะที่ใช้
อัตราการใช้
วิธีการใช้
นาข้าว
ระยะแรก 15-30 วัน
ระยะหลัง 50-60 วัน
40-80 กก.ต่อไร่
40-80 กก.ต่อไร่
หว่านทั่วแปลง
ข้าวโพด
ระยะพร้อมปลูก
ระยะ 20-25 วัน
50-100 กก.ต่อไร่
30-40 กก.ต่อไร่
โรยรองก้นหลุมพร้อมปลูก
โรยตามแนวข้าวโพด
ส้ม มะนาว มะม่วงเงาะ ทุเรียน มังคุด ลำใย
ลิ้นจี่ ลองกอง ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น ปาล์ม
มีผลแล้ว
ยังไม่มีผล
3-5 กก.ต่อต้น/ครั้ง
2-3 กก.ต่อต้น/ครั้ง
หว่านรอบทรงพุ่ม
หว่านรอบทรงพุ่ม
ยางพารา
กรีดแล้วต้น,ปลายฝน
ยางเล็ก ต้น,ปลายฝน
1-2 กก.ต่อต้น/ครั้ง
0.5 กก.ต่อต้น/ครั้ง
โรยขนานแถว
โรยขนานแถว
อ้อย มัน สับปะรด
ใช้รองพื้นก่อนปลูก
พืชอายุ 1-2 เดือน
50-100 กก.ต่อไร่
50-100 กก.ต่อไร่
โรยในร่องแล้วกลบ
โรยข้างแถว
พริก หอม กระเทียม แตง
ถั่ว สตอเบอรี่
ใช้รองพื้นระยะให้ผล
50-100 กก.ต่อไร่
50-100 กก.ต่อไร่
หว่านทั่วแปลง
หว่านทั่วแปลง
ผักทุกชนิด ยาสูบ
ใช้รองพื้น
50-100 กก.ต่อไร่
หว่านทั่วแปลง