สัมปทานค้างคาว

สัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้เนื่องจากมูลค้างคาวเป็นของสงวน สถานที่ตั้งอยู่ที่ ตำบล บ้านแดน อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ที่เคยมาเที่ยวชมจะเห็นว่ามีภูเขา 2 ลูกตั้งคู่กันคือ “เขาหน่อ-เขาแก้ว” ประกอบไปด้วยถ้ำเล็ก-ใหญ่ จำนวน 38 ถ้ำ ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนนับล้านล้านตัวซึ่งอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นภายในถ้ำจึงเต็มไปด้วยมูลค้างคาวจำนวนมหาศาลทั้งมูลใหม่และมูลเก่าที่ทับถมกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งทางบริษัทฯ จะนำมูลค้างคาวจำนวนมากที่ได้เก็บไว้ภายในโกดังเก็บวัตถุดิบซึ่งมีเนื้อที่กว่า 8 ไร่ เพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยต่อไป

เขาหน่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแวะมาเยี่ยมชมฝูงค้างคาวในช่วงเย็น ซึ่งค้างคาวจำนวนมหาศาลจะบินออกจากถ้ำไปหากินทุกวันในช่วงเย็นถึงพลบค่ำ และจะบินกลับมาในช่วงเวลาเช้ามืด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านในบริเวณนี้ที่ยึดอาชีพเก็บมูลค้างคาวมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ที่ทำอาชีพนี้ต้องใช้ความชำนาญอย่างมาก ชาวบ้านจะเก็บมูลค้างคาวในเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะเป็นช่วงเวลาที่ค้างคาวออกไปหากินและไม่เป็นการทำลายสภาพธรรมชาติเพื่อให้ค้างคาวได้อาศัยอยู่ต่อไป

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับค้างคาวและมูลค้างคาว

ปุ๋ย อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าวข้อมูลของค้างคาว
ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ออกลูกปีละสองครั้ง มีหลายสายพันธุ์ บางชนิดกินผลไม้ กินแมลง กินเลือด แต่ที่อาศัยอยู่ที่เขาหน่อเขาแก้ว ซึ่งบริษัทฯเป็นผู้ได้รับสัมปทานนั้น เป็นชนิดกินแมลง หรือเรียกว่าค้างคาวหนู ลำตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือคน กินแมลงเป็นอาหาร ชอบที่มืดอากาศถ่ายเทสะดวก ช่วงเวลาที่ค้างคาวบินออกไปหากินจะเป็นเวลาช่วง 18.00 น.และจะกลับเข้าถ้ำประมาณ 03.00 น. ซึ่งเวลาอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล จากการตรวจพิสูจน์ทางธรณีวิทยาพบว่าค้างคาวหนูอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณนี้มาไม่น้อยกว่า 50,000 ปีแล้ว ซึ่งมูลของค้างคาวกินแมลงนี้มีธาตุอาหารสูงมากเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ทำเป็นปุ๋ย
ปุ๋ยมูลค้างคาว นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง คุณภาพดี

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าวข้อมูลของมูลค้างคาว
ปุ๋ยจากมูลลัตว์ที่ชาวสวนต้องการมากที่สุดคือปุ๋ยจากมูลค้างคาวเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยจากมูลสัตว์ชนิดอื่น แต่หาได้ยากกว่าปุ๋ยจากมูลโค-กระบือหรือมูลไก่ ปุ๋ยจากมูลค้างคาวมีธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมมากถึง 13 ชนิดจากทั้งหมด 16 ชนิดที่พืชต้องการ ให้ปริมาณไนโตรเจนมากถึง14 %ซึ่งมาจากเยี่ยวของค้างคาวและให้ธาตุฟอสฟอรัสสูงเนื่องมาจากการที่ค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารซึ่งหนึ่งชีวิตของแมลงให้ธาตุอาหารครบถ้วน
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว
ดังนั้นมูลค้างคาวจึงเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศที่ทางบริษัทฯนำมาผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง เพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลกำไรได้อย่างแท้จริง

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว ปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา นาข้าว