เกี่ยวกับเรา

จิระชัย พุทธวงค์ ประธาน โรงงานผลิตปุ๋ยจากมูลค้างคาว
เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2539 โดย นายจิระชัย พุทธวงค์ โดยเริ่มแรกได้ก่อตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยที่เขาหน่อโดยนำมูลค้างคาวมาบรรจุถุง ขายในต่างจังหวัด และเมื่อธุรกิจเริ่มขยายขึ้น ทำให้พื้นที่ในการผลิตไม่เพียงพอจึงย้ายที่ทำการผลิตใหม่ โดยปี พ.ศ. 2545 ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ เลขที่ 444 หมู่ 18 ต.บ่อถ้ำอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยก่อตั้งในนาม หจก.กิติทรัพย์ และเริ่มสร้างอาคารแรก คือ อาคาร 1 หลัง จากนั้นได้สร้างอาคาร 2 เพิ่มเติม ภายหลังได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัดในปีพ.ศ. 2546 และได้ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เราเป็นผู้นำในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพป้อนสู่ตลาด เจ้าของสัมปทานเก็บมูลค้างคาว จากถ้ำค้าวคาว “เขาหน่อ-เขาแก้ว” ถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทำให้เรามีความพร้อมในด้านวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และความพร้อมด้านกระบวนการผลิตด้วยโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดใหญ่ ทันสมัย กระบวนการผลิตที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เพียบพร้อมด้วยศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เพื่อเกษตรกรไทยได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต รักษาสิ่งแวดล้อม นำหน้าคู่แข่งด้วย วัตถุดิบคุณภาพสูงจำนวนมหาศาล เพียงพอทุกความต้องการ ผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยรองรับอัตราการขยายตัวของธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เสริมสร้างดุลยภาพทาเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์กร จนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าและมีคลังสินค้ารองรับสินค้ากว่า 25,000 ตัน โดยในปัจจุบันทางบริษัทฯได้ผลิตสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและมาเลเซีย
ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว

TV Commercial นำเสนอบริษัท

TV Commercial รายการเกษตรวันนี้

TV Commercial รายการเส้นทางเศรษฐี