โรงงานมาตรฐาน

โรงงานมาตรฐาน ISO 9001:2008
เราเป็นผู้นำในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพป้อนสู่ตลาด ด้วยกระบวนการผลิตอันทันสมัย และสมบูรณ์แบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ มั่นใจได้ในทุกกระบวนการผลิตด้วยมาตรฐาน ISO 9001:2008
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด

ปุ๋ยมูลค้างคาว มาตรฐาน ปุ๋ยขี้ค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยมูลค้างคาว มาตรฐาน ปุ๋ยขี้ค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยมูลค้างคาว มาตรฐาน ปุ๋ยขี้ค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยมูลค้างคาว มาตรฐาน ปุ๋ยขี้ค้างคาว

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยมูลค้างคาว มาตรฐาน ปุ๋ยขี้ค้างคาว