ติดต่อเรา

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 444/2 หมู่ 18 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140 ประเทศไทย
Email : inter_agro_tech@yahoo.com
โทรศัพท์ : 055-747155, 081-7856018
โทรสาร : 055-747145

พืชที่คุณสนใจ(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 นาข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ไม้ผล พืชอื่นๆ