พืชอื่นๆ

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในพืช

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในพืชผัก/ไม้ดอก /พืชตระกูลล้มลุก เช่น พริก ถั่วฝักยาว มะเขือ ฟักทอง เป็นต้น

* ช่วงรองพื้นก่อนปลูกควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 30-50 กก /ไร่ ช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารในดิน

* ช่วงเจริญเติบโต ตลอดอายุของพืชใส่ปุ๋ยอินทรีเคมี 6-3-3 อัตรา 30-50 กก /ไร่/ครั้ง ช่วยเร่งต้นบำรุงต้นเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ควรใช้ควบคู่กับฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในช่วงเร่งการเจริญเติบโต ช่วยเร่งการเจริญเติบ ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน น้ำหนักดี สีสวยสีเข้ม ขายได้ราคา

* เทคนิคพิเศษสำหรับพืชตระกูลล้มลุก เช่น พริก ถั่วผักยาว มะเขือ ฟักทอง ใช้ฮอร์โมนพืช K1 + K2 [ในพืชตระกูลล้มลุก] K1 อัตรา 10 – 15 cc + K2 อัตรา 10-15 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดในช่วงเริ่มติดผลเท่าหัวไม้ขีด และฉีดต่อเนื่องทุก 5-7วัน ช่วยให้ผลดกยืดอายุการเก็บเกี่ยวนานขึ้นเป็นสองเท่าน้ำหนักดีสีเข้มขายได้ราคา

ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัว ปุ๋ยใส่ผัก ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัว ปุ๋ยใส่ผัก ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัว ปุ๋ยใส่ผัก ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่พืชผักสวนครัว ปุ๋ยใส่ผัก ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี