ผลไม้

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในไม้ผล

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในไม้ผล เช่น ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง ทุเรียน เงาะ เป็นต้น ระยะยังไม่มีผล ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 2-3 กก/ต้น/ครั้ง ช่วยให้ต้นสมบูรณ์โตไวใบใหญ่ใบหนาใบมัน ควรใช้ควบคู่กับฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดบำรุงต้นตลอดทุกช่วงอายุของพืชทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงสะสมอาหารได้ดียิ่งขึ้น

ระยะมีผลแล้ว ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 3-4 กก /ต้น/ครั้ง ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น ทำให้ใบใหญ่ ใบหนา ใบมัน ติดดอกดก ติดผลดก ผลใหญ่ รสชาติดี น้ำหนักดี สีสวยสีเข้ม

ควรใช้ควบคู่กับฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในระยะฟื้นฟูต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่ง และใช้ได้ทุกช่วงอายุของพืช
ควรใช้ควบคู่กับฮอร์โมนพืช K2 อัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรในระยะดึงดอกและขยายผลจะช่วยให้ติดดอกดก ผลดก ผลใหญ่ รสชาติดี สีสวยสีเข้ม

ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่ส้ม ปุ๋ยใส่องุ่น ปุ๋ยใส่ทุเรียน ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่ส้ม ปุ๋ยใส่องุ่น ปุ๋ยใส่ทุเรียน ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่ส้ม ปุ๋ยใส่องุ่น ปุ๋ยใส่ทุเรียน ปุ๋ยผลไม้ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยใส่ส้ม ปุ๋ยใส่องุ่น ปุ๋ยใส่ทุเรียน