ยางพารา

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในยางพารา

– ในยางเล็กก่อนเปิดกรีด [ใส่ปุ๋ยครั้งที่1 ช่วงต้นฝน] ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 0.5 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยเร่งต้นทำให้ยางโตไว ใบใหญ่ ใบหนาใบมัน ต้นยางสมบูรณ์มาก แทงฉัตร 60-80 ซม. ต่อฉัตร
– ในยางเล็กก่อนเปิดกรีด [ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 ช่วงปลายฝน] ควรใส่ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 0.5 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยเร่งต้นทำให้ยางโตไว ใบใหญ่ ใบหนาใบมัน ต้นยางสมบูรณ์มาก แทงฉัตร 60-80ซม. ต่อ ฉัตร

– ในยางเปิดกรีดแล้ว [ใส่ปุ๋ยครั้งที่1 ช่วงต้นฝน] ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 1 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ป้องกันยางหน้าตาย ช่วยขยายท่อน้ำยาง ทำให้เปลือกยางนิ่มกรีดง่าย ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นน้ำยางสูง
– ในยางเปิดกรีดแล้ว [ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 ช่วงปลายฝน] ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 1 กก./ต้น/ครั้ง ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ป้องกันยางหน้าตาย ช่วยขยายท่อน้ำยางทำให้เปลือกยางนิ่มกรีดง่าย ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์