มันสำปะหลัง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในมันสำปะหลัง

* ก่อนปลูก รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 50 – 100 กก ต่อไร่ ช่วยปรับสภาพดินและเพิ่มธาตุอาหารในดินก่อนนำท่อนพันธุ์ลงปลูก ก่อนนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกควรแช่ทอนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 20-30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรแช่ท่อนพันธุ์ทิ้งไว้ก่อนปลูกประมาณ 1-2 ชม. จะช่วยให้ท่อนพันธุ์แตกรากได้ไว ท่อนพันธุ์ตั้งตัวได้เร็ว ต้นโตเสมอกันหาอาหารได้ดียิ่งขึ้น

* มันสำปะหลังอายุ 15 – 20 วัน ควรฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยบำรุงต้นทำให้ต้นมันสำปะหลังโตเสมอกันเจริญเติบโตได้ดี มันสำปะหลังอายุประมาณ 1-2 เดือน[ระยะทำรุ่น] ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 50 – 100 กก. ต่อไร่ มันสำปะหลังอายุ 40 – 45 วันควรฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยให้ต้นมันสำปะหลังเจริญเติบโตดี หัวมันดก หัวยาว หัวใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นแป้งสูง ขายได้ราคา

สรุปการใช้ปุ๋ย และ ฮอร์โมนพืชในมันสำปะหลัง “ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 จำนวน 2 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 ก่อนปลูกรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 50 – 100 กก. ต่อไร่
ครั้งที่2 มันสำปะหลังอายุประมาณ 1-2 เดือน[ระยะทำรุ่น] ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 50 – 100 กก. ต่อไร่

“ใช้ฮอร์โมนพืช K1 จำนวน 3 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 ก่อนนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไปปลูกควรแช่ท่อนพันธุ์ด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 20-30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่2 มันสำปะหลังอายุ15 – 20 วันควรฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30 – 40 ccต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่3 มันสำปะหลังอายุ40 – 45 วันควรฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30 – 40 ccต่อน้ำ 20 ลิตร

ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมันสำปะหลัง ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมันสำปะหลัง ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมันสำปะหลัง ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมันสำปะหลัง