อ้อย

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในอ้อย

* ระยะรองพื้นก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 โรยในร่องแล้วกลบ อัตรา 50-100 กก ต่อไร่ ช่วยให้อ้อยตั้งตัวได้เร็ว เขียวนานแตกกอดี ต้นโตเสมอกันทั้งแปลง เมื่ออ้อยอายุประมาณ 25-30 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยเร่งต้น ช่วยให้อ้อยแตกกอดี ต้นโตเสมอกัน เมื่ออ้อยอายุประมาณ 55-60 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยเร่งต้นบำรุงต้นขยายกอเพิ่มความหวาน

* อ้อยระยะ 2-3 เดือน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยข้างแถว อัตรา 50-100 กก ต่อไร่ช่วยให้อ้อยข้อถี่ ลำใหญ่ น้ำหนักต่อตันเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นความหวานสูง

* เมื่ออ้อยอายุประมาณ 85-90 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยเร่งต้นบำรุงต้นขยายกอเพิ่มความหวาน

สรุปการใช้ปุ๋ย และ ฮอร์โมนพืช ในอ้อย “ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 จำนวน 2 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 ระยะรองพื้นก่อนปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยในร่องแล้วกลบ อัตรา50-100 กก.ต่อไร่
ครั้งที่2 อ้อยระยะ 2-3 เดือน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยข้างแถว อัตรา 50-100 กก. ต่อไร่

“ใช้ฮอร์โมนพืช K1 จำนวน 3 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่1 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 25-30 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่2 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 55-60 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่3 เมื่ออ้อยอายุประมาณ 85-90 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยค้างคาว ปุ๋ยมูลสัตว์