ข้าวโพด

ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในข้าวโพด

* ระยะพร้อมปลูก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 รองพื้น ปลูกพร้อมเมล็ดพันธุ์ อัตรา 25-30 กก.ต่อไร่ สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 , 15-15-15 ได้เลยและใช้ได้ผลดีกว่าปุ๋ยเคมี ข้าวโพดจะตั้งตัวได้ไว เขียวทนเขียวนานต้นโตเสมอกันทั้งแปลง เมื่อข้าวโพดอายุ 15 – 20 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยเร่งต้น ต้นเสมอกันทั้งแปลง
* ข้าวโพดอายุ 25-30 วัน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 โรยตามแนว อัตรา 30-40 กก ต่อไร่ ช่วยเร่งต้น บำรุงต้น สะสมอาหาร
* ข้าวโพดอายุ 40 – 45 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ20 ลิตร ช่วยเร่งต้นสะสมอาหาร และเมื่อข้าวโพดเริ่มแทงฝัก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 โรยตามแนว อัตรา 30-40 กกต่อไร่ ช่วยให้ฝักดกฝักยาวฝักใหญ่สีสวยสีเข็มเมล็ดเต็มทั้งฝักขายได้ราคา

สรุปการใช้ปุ๋ย และ ฮอร์โมนพืชในข้าวโพด

“ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 จำนวน 3 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระยะพร้อมปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 รองพื้นปลูกพร้อมเมล็ดพันธุ์อัตรา 25-30 กก ต่อไร่
ครั้งที่ 2 ข้าวโพดอายุ 25-30 วัน [ช่วงทำรุ่น] ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 โรยตามแนวอัตรา 30-40 กกต่อไร่
ครั้งที่ 3 ข้าวโพดเริ่มแทงฝัก ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3โรยตามแนว อัตรา 30-40 กกต่อไร่

“ใช้ฮอร์โมนพืช K1 จำนวน 2 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่ 1 ข้าวโพดอายุ 15 – 20 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่ 2 ข้าวโพดอายุ 40 – 45 วัน ฉีดฮอร์โมนพืช K1 อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยข้าวโพด ปุ๋ยไร่ข้าวโพด