นาข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว 1,500 กก. ต่อไร่

* เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการฉีดพ่นยาคุมหญ้า ให้ใช้ฮอร์โมนพืช K1 (ครั้งที่1) ผสมกับยาคุมหญ้าในอัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดคุมหญ้าช่วงข้าวอายุ 7 – 10 วัน จะช่วยให้ข้าวไม่เหลืองไม่แดงไม่ชะงักงัน ต้นข้าวเขียวเจริญเติบโตได้ดี
* ช่วงข้าวเริ่มแตกกอ อายุประมาณ 15 – 20 วัน ใช้ฮอร์โมนพืช K1 (ครั้งที่2) อัตรา 30 – 40 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ขยายการแตกกอ
* หลังจากนั้นเมื่อข้าวอายุ 25 -30 วัน [หว่านปุ๋ยรอบแรก] หว่านปุ๋ย อินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 40 กก ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้น ขยายกอ ทำให้ต้นแข็งใบตั้งต้านทานโรคแมลง และเมื่ออายุข้าวประมาณ 35- 40 วันใช้ฮอร์โมนพืช K1 (ครั้งที่3) อัตรา 30-40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนา ช่วยบำรุงต้นให้แข็งแรงและช่วยสะสมอาหาร ต้านทานโรคและแมลง
* เมื่ออายุข้าวได้ 60 – 65 วัน [หว่านปุ๋ยรอบสอง] หว่าน ปุ๋ย อินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 40 กก ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้นข้าวทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ ในช่วงข้าวตั้งท้องอ่อนๆ ควรใช้ฮอร์โมนพืช K2 (ครั้งที่1) อัตรา 30-40 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วยสะสมอาหารยืดรวงสร้างเมล็ดข้าว และในช่วงข้าวเริ่มขัดใบ [ข้าวแทงหางปลาทู] ควรฉีดฮอร์โมนพืช K2(ครั้งที่2) อัตรา 30-40 cc ผสมน้ำ 20 ลิตร ช่วยบำรุงต้น สะสมอาหาร สร้างเมล็ดข้าว และในช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย [หว่านรับรวง] [หว่านปุ๋ยรอบสาม] หว่านปุ๋ย อินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 20 กก ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้นสะสมอาหารสร้างรวงข้าวและเทคนิคในขั้นตอนสุดท้าย ในช่วงข้าวเป็นน้ำนม [ช่วงข้าวกำลังก้มหรือโน้มลง] ให้ฉีดฮอร์โมนพืช K2(ครั้งที่3) อัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ช่วยให้ข้าวขั้วเหนียว ไม่หลุดร่วงง่าย รวงใหญ่ รวงยาว เปลือกบาง เมล็ดเต่งเมล็ดใส น้ำหนักดี สีสวยสุกเสมอทั้งแปลง

สรุปการใช้ปุ๋ย และ ฮอร์โมนพืช ในนาข้าว “หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 จำนวน 3 ครั้ง” ดังนี้
ครั้งที่ 1 ช่วงข้าวอายุ 25-30 วัน อัตรา 40 กก.ต่อไร่
ครั้งที่ 2 ช่วงข้าวอายุ 60-65 วัน อัตรา 40 กก.ต่อไร่
ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย อัตรา 20 กก.ต่อไร่

“ฉีดฮอร์โมนพืช K1 จำนวน 3 ครั้ง ” ดังนี้.. ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เร่งการแตกกอ
ครั้งที่1 ใช้ผสมกับยาคุมหญ้าฉีด ช่วงข้าวอายุ 7-10 วัน ในอัตรา 20 – 30 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่2 ฉีดช่วงข้าวอายุ 15-20วัน ในอัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่3 ฉีดช่วงข้าวอายุ 35-40วัน ในอัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

“ฉีดฮอร์โมนพืช K2 จำนวน 3 ครั้ง”ดังนี้ช่วยกระตุกรวงข้าว,บำรุงเมล็ดข้าว,ยืดรวง,เพิ่มแป้ง
ครั้งที่1 ฉีดในช่วงข้าวตั้งท้องอ่อนๆ ในอัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่2 ฉีดในช่วงข้าวแทงหางปลาทู[ระยะข้าวขัดใบ] ในอัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร
ครั้งที่3 ฉีดในช่วงข้าวเป็นน้ำนม ในอัตรา 30 – 40 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

หมายเหตุ ฮอร์โมนพืช สามารถใช้ได้กับสารเคมีปราบศัตรูพืชทุกชนิด โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยไร่นาข้าว ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยไร่นาข้าว ปุ๋ยมูลค้างคาว ปุ๋ยขี้ค้างคาว ปุ๋ยอินทรีภัณฑ์ 6-3-3 ปุ๋ยนาข้าว ปุ๋ยข้าว ปุ๋ยไร่นาข้าว

สรุปผลจากการใช้ในนาข้าว
1. ราก ทำให้รากยาว ขาวอวบ พืชหาอาหารกินได้ดีกว่า ทำให้เจริญเติบโตได้ดี
2. แตกกอดี ช่วยเพิ่มการแตกกอ เพิ่มจำนวนต้น รวงที่มากขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
3. เขียว ข้าวเขียวทนเขียวนานกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวเริ่มเขียวพร้อมกัน เขียวเสมอกัน
4. ต้นแข็งใบตั้ง ลำต้นแข็งแรง ข้าวไม่ล้ม ช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดี ช่วยลดค่ายาฆ่าแมลงลงได้
5. ข้าวรวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดข้าวแกร่ง ไม่ลีบ น้ำหนักดี ข้าวสุกแก่พร้อมกัน ไม่โดนตัดราคา
6. ขั้วเหนียว ข้าวไม่หลุดร่วงง่าย ลดการสูญเสียผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
7. ข้าวสุกก่อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อน ช่วยลดต้นทุนค่าสูบน้ำเข้านา
8. ช่วยปราบหอยเชอรี่ได้ ช่วยลดต้นทุนค่ายาปราบหอย
9. ดินเป็นหล่ม สภาพดินดีมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ ปุ๋ยมูลค้างคาว สามารถปลดปล่อยธาตุอาหาร ได้ดีกว่าและนานกว่าปุ๋ยเคมี ทำให้ธาตุอาหารในดินมีมาก สังเกตจากใบธงเขียวยันวันเกี่ยว ช่วยปรับโครงสร้างดิน ฟื้นฟูสภาพดินทำให้ดินดีขึ้น