เปิดรับสมัครงาน อัพเดท 30 พฤศจิกายน 2559

บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์เคมีจากมูลค้างคาว ซึ่งได้รับสัมปทานถ้ำค้างคาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาล กำลังสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับ AEC ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เซลล์

ตำแหน่ง : เซลล์

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่
2.ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
3.ขายสินค้าและบริการ
4.รับผิดชอบด้านการเก็บเงิน
5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
หลายจังหวัด

อัตรา
หลายจังหวัด

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 22-45 ปี
– การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านปุ๋ย-ยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะในงาน การคิดวิเคราะห์, การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการประสานงาน, การจัดการงานและมอบหมายงาน, การสื่อสารและการนำเสนอ, มีความเชี่ยวชาญในการใช้ MS Office
– มีความคิดสร้างสรรค์, สามารถรับแรงกดดันได้ดี, ละเอียดรอบคอบ, มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จ, มนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)

รายละเอียดของงาน
ดูแลเรื่องระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ตามนโยบายของบริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

อัตรา
1

เงินเดือน
ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้เรื่องกฎหมายความปลอดภัย
– มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย
– มีความละเอียดรอบคอบ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนกลยุทธ์การตลาด
2.วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์
3.วางแผนการบริหารการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด
4.วางแผนงบประมาณประจำปี
5.วางแผนการบริหารบุคลากร

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานทั่วประเทศ
หลายจังหวัด

อัตรา
3

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และละเอียดรอบคอบ
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการประสานงาน
– มีความเป็นผู้นำ
– มีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
– หากมีประสบการณ์เคยผ่านงานธุรกิจปุ๋ยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่
2.ดูแลและเยี่ยมชมลูกค้าเก่า
3.ขายสินค้าและบริการ
4.รับผิดชอบในการเก็บหนี้
5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน
พื้นที่ทำงาน จ.พิจิตร, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, อุทัยธานี
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

อัตรา
5

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร และสาขาการตลาด,ขาย
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และละเอียดรอบคอบ
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความอดทน ขยัน
– สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
– มีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเวปไซต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเวปไซต์

รายละเอียดของงาน
1.ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
2.UPDATE ข้อมูลเวปไซต์ของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

อัตรา
1 อัตรา

เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– การศึกษาปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป้นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถด้านเวปไซต์
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความละเอียดรอบคอบ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ชุดฟอร์ม
– โบนัส
– คอมมิสชั่น (ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายการตลาด)
– รถใช้งาน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯและ ผจก.ฝ่ายการตลาด)
– บัตรเติมน้ำมัน(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯและ ผจก.ฝ่ายการตลาด)
– ค่าที่พัก (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯและ ผจก.ฝ่ายการตลาด)
– ค่าเบี้ยเลี้ยง (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯและ ผจก.ฝ่ายการตลาด)

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่าน InterAgroTech.co.th คลิกที่นี่
– สมัครผ่าน JobThai.com คลิกที่นี่
– ส่งจดหมาย หลักฐานการสมัครพร้อมรูปถ่ายและหลักฐานอื่นๆ มาที่ฝ่ายบุคคล

ติดต่อ
คุณนิสา ทองเที่ยง
บริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด
444/2 หมู่ 18 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร 62140
โทร : 055-747-155, 097-918-9669
แฟกซ์ : 055-747-145
Email : inter_agro_tech@yahoo.com
Website : www.InterAgroTech.co.th